Klorlama Sistemleri

Klorlama Sistemleri

Klorlama sistemleri genel olarak dört çeşittir. Bunlar;

1- Tam Otomatik Sıvı Klorlama

2- Elektriksiz Klorlama

3-Yarı Otomatik Sıvı Klorlama

4- Güneş Enerjili Klorlama Sistemleri

Tam Otomatik Sıvı Klorlama Dozaj Sistemleri: Sudaki klor miktarının, alt ve üst limit değerlerine göre, en hassas şekilde sabitlenmesini sağlayan sistemdir. Öngörülen miktarda klor dozajının sabit değerde tutulması için tam otomatik klor dozaj sistemleri kullanılmaktadır. Sistemin sağlamış olduğu en büyük avantaj, klor dozaj ayarının sudaki iyonların yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerine göre redoks kontrollü olarak yapılmasıdır. Yani; bir redoks reaksiyonunda alınan ve verilen elektron sayıları birbirine eşit olmalıdır ve sistem bunu kontrollü bir şekilde sağlamaktadır.

Tam otomatik klor dozaj sistemlerinde, klor dozlama işlemi alt ve üst limit değerlerini otomatik olarak ayarlar. İşlem şu şekilde gerçeklerşir;

1-Klor dozaj pompasına bağlı bir elektrod yardımıyla suyun içindeki klor seviyesi sürekli olarak ölçülür.

2- Sudaki klor miktarı alt limit değerinin altına düşerse cihaz otomatik olarak klor dozajı yapmaya başlar.

3-Klor dozlama işlemi, sudaki klor miktarı üst limit değere ulaşılana kadar devam eder.

4-. Üst limit değerine ulaşıldığında sistem klor dozajını tamamen sonlandırır.

İşletmelerin, klor tankına sıvı klor ilavesi dışında herhangi bir müdahalede bulunulmasına veya bakım yapmasına ihtiyaç duyulmaz. Bu sistemler genellikle şebeke suyunun kullanıldığı ve dezenfeksiyonun önemli olduğu işletmeler ile içme suyu temininde kullanılır.

güneş-enerjili-klorlama-sistemleri

Elektriksiz Klorlama Sistemi: Elektrik kullanımının mümkün olmadığı kırsal alanlarda, köylerde veya voltajla ilgili sorunların yaşandığı yerlerde daha çok elektriksiz klorlama sistemleri tercih edilmektedir. Elektriksiz klorlama cihazının montajı oldukça kolaydır.

Elektriksiz klorlama sistemlerinde,klor dozlama işlemi şu şekilde gerçeklerşir;

1- Ana hattan ¼" lik bir branşman alınarak elektriksiz klor dozaj cihazının giriş kısmına bağlanır.

2- Gövdenin içine klor konularak su ile temas etmesi sağlanır.

3- Sıvı klor çıkış hattından branşman yardımıyla ana hatta geri verilir. Bu geçiş sırasında su klorlanmış olur.

Maksimum 50 ton kapasiteli depolara hizmet verebilen elektriksiz klorlama sistemleri, genellikle belediyeler ve yerel yönetimler tarafından tercih edilir. Gövdeye tablet klorların sürekli olarak ilave edilmesi gereklidir. Bunun dışında herhangi bir bakıma ihtiyaç duyulmaz ve uzun yıllar yüksek performansla hizmet verirler. Su depolarında dezenfeksiyon sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Yarı Otomatik Sıvı Klorlama Sistemleri: Yarı otomatik sıvı klor dozaj sistemleri hidrofordan aldıkları sinyale göre dozaj ayarlaması yaparlar. Dozaj pompası ile oransal kontrol sağlanarak tankdaki sıvı klordan emiş yapılır ve daha sonra tesisata veya depoya klor transferi sağlanır. Klor dozaj miktarı, yetkili teknik personel tarafından birim zamanda hattan geçen su miktarına göre hesaplanarak ayarlanır. Klor dozaj miktarı dozaj pompası üzerindeki kontrol düğmesi kullanılarak yapılmaktadır.

Klor tankına sıvı klor ilavesi dışında işletmeler tarafından herhangi bir müdahalede bulunulmasına gerek yoktur. Yarı otomatik klor dozaj pompaları kuyu suları başta olmak üzere dezenfekte edilmesi istenen ham su kaynaklarının şartlandırılmasında Tarım, Kimya, Metal, Sağlık ve Gıda sektörleri gibi bir çok alanda işletmeler tarafından tercih edilmektedir.

elektriksiz-klorlama-sistemleri

Güneş Enerjili Klorlama Sistemleri: Güneş enerjili klor dozaj sistemleri enerji kaynağı olarak güneş ışınlarını kullanır. Güneş enerjili klorlama sistemleri kırsal alanlarda, köylerde ve elektriğin olmadığı yerlerde tercih edilen sistemlerden biridir. Ancak güneş enerjili klor dozaj sistemleri güneş ışığına ihtiyaç duyduklarından bu sistemlerin seçiminde; kullanılacak yerin coğrafi konumu, iklim şartları ve ışık alma süresi gibi faktörlere dikkat etmek gereklidir. Güneş enerji panelleri güneş ışınlarını en iyi ve en uzun süre alacak şekilde konumlandırılarak enerji üretimi sağlanmaktadır. Güneş panellerinde üretilen enerji ise, şarj regülatörü ile sabit bir voltajla aküyü düzenli şekilde besler. İnventör ise aküdeki 12 V'luk enerjiyi klor dozaj sisteminin çalıştırılabilmesi için gerekli olan 120 V'luk enerjiye çevirir. Dozaj pompası klor dozaj tankından emiş yaparak sisteme oransal olarak klor dozajı yapar. Klor dozaj ayarı, elektrikli klorlama sisteminde olduğu gibi, dozaj pompası üzerindeki ayar düğmesinden yapılır. Elektrik çekmenin maliyetli veya imkansız olduğu noktalarda bulunan depoları klorlamak için güneş enerjili klorlama sistemleri kullanılır.

Detaylı Bilgi Formu